A Universidade de Vigo celebra a finais de ano o III congreso “Fugas e Interferencias”

Un ano máis, a Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo e o Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) celebran o III Congreso Fugas e Interferencias. Terá lugar nestes dous espazos entre o 29 de novembro e o 1 de decembro. O prazo para enviar propostas de comunicación (orixinais, en galego, castelán ou inglés de 1.000 palabras como moito) está aberto até o 29 de xuño. Velaquí toda a información (o call completo, na súa web):

Lugares:
Universidade de Vigo (Campus Pontevedra)
CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea) (Santiago de Compostela)

Datas:
29 e 30 de novembro e 1 de decembro de 2018
Chamada de traballos:
Data límite de envío: 29 de xuño de 2018
Liñas temáticas do congreso:
1. A reflexión teórica da arte de acción. Esta sección tratará de contrastar os diferentes enfoques teóricos sobre a arte da acción para darlles visibilidade e poder construír un marco teórico de texto.
2. A acción e as súas interseccións. O obxectivo é investigar a natureza híbrida da acción artística e como esta práctica evolucionou para incorporar estratexias de teatro contemporáneo, videoarte, danza, etc.
3. As posibles interaccións entre a arte da acción e o contexto político. Proponse investigar como a arte da acción, desde enfoques e posicións moi diferentes, pode superar os límites do poder establecido/dominante para xerar un discurso estético alén dos antagonismos. Entre outros enfoques, imos prestar especial atención á natureza da acción artística desde unha perspectiva de xénero, teoría e arte feminista e/ou queer.
O congreso ten unha revisión cega por pares.
Para máis información, consulte a páxina web www.fugaseinterferencias.com 

Presentación de documentos:

Os resumos son aceptados nos tres idiomas oficiais do congreso: galego, español e inglés.
Os envíos deben ser orixinais sen teren sido publicados antes do congreso.


Tarifa de inscrición:

50 €

Formato de envío:

Solicitamos resumos cunha extensión máxima de 1 000 palabras e un mínimo de 750.
Recoméndase que o resumo se organice en función destas seccións: introdución, metodoloxía, temática que se vai abordar, obxectivos e bibliografía.

Datas importantes:

Límite de envío do resumo: 29 de xuño de 2018
Notificación aos autores: 20 de xullo de 2018
Entrega do artigo completo: 22 de outubro de 2018Primeiro período de inscrición: 19 de outubro de 2018
Segundo período de inscrición: 12 de novembro de 2018

Publicación:

O congreso publicará os artigos completos cun ISBN electrónico emitido pola Universidade de Vigo.

Páxina web de contacto:

Organizado por: 

Fugas e Interferencias, Universidade de Vigo, Facultade de Belas Artes
Pontevedra, Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC)

 

Meri Torras, unha intervención de Manuel Portela e Anxo Abuín nos actos de aniversario do Centro Ramón Piñeiro

No marco dos actos de conmemoración do 25 aniversario do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, que se inauguran o sábado 19 cunha conferencia do director da RAE Darío Villanueva, participarán o profesor da USC Anxo Abuín, membro do grupo Performa, achegando unha intervención de Manuel Portela, e a continuación a profesora Meri Torras.

O primeiro acto terá lugar o xoves 24 de maio entre 17.30 e 18.30, na sede do CIRP (Rúa San Roque, 2, Compostela), como presentación do DiTerLi (Dicionario de Termos Literarios)., con Anxo Abuín lendo a intervención de Manuel Portela (Universidade de Coimbra). Despois dun descanso, ás 19 horas, a profesora da Universitat Autónoma de Barcelona Meri Torras terá a súa intervención, seguida dun debate.

Velaquí o programa completo:

Conferencia de apertura

19 de marzo de 2018

12,30 horas: conferencia inaugural a cargo de D. Darío Villanueva (Director da Real Academia Española), quen disertará sobre o tema “A voltas coa posverdade”.

O Centro Ramón Piñeiro e a investigación literaria

24-25 de maio de 2018 (duración 12 horas)

Nestes dous días ofrecerase por parte de investigadores do Centro un repaso dos proxectos e estudos literarios levados a cabo ao longo destes 25 anos.

Día 24

  • 11,00-13,30 horas: Presentación dos proxectos de ARGAMED (Lírica profana galego-portuguesa, Prosa medieval e Cantigas de Santa María).
  • 13,30-14,30 horas: Debate.
  • 16,30-17,30 horas: Presentación proxectos de Literatura (Informes de literatura, Recuperación de textos literarios e xornalísticos galegos e Bibliografía da literatura galega).
  • 17,30-18,30 horas: Presentación dicionario de termos literarios e intervención de Manuel Portela (Universidade de Coímbra).
  • 18,30-19,00 horas: Descanso.
  • 19,00-20,30 horas: Intervención de Meri Torras (Universidade Autónoma de Barcelona) e debate.

Día 25

  • 12,00-13,00 horas: Presentación do proxecto “Investigación en Literatura Infantil e Xuvenil”. 25 anos de Literatura infantil e xuvenil.
  • 13,00-14,30 horas: Debate.

E aquí a folla de inscrición.