Call for papers! IV Congreso Internacional Performa, Compostela, 27-29 de novembro

O IV Congreso Internacional Performa terá lugar na Universidade de Santiago de Compostela entre o 27 e o 29 de novembro do 2019. Vén pechar un ciclo de traballos que comezaron no 2014 no marco do proxecto de investigación PERFORMA: “El teatro fuera del teatro. Performatividades contemporáneas en la era digital”, desenvolvido pola Universidade de Santiago de Compostela en colaboración coa Université Toulouse – Jean Jaurès e a Universidad Carlos III de Madrid. Contaremos con relatores convidados como Hans-Thies Lehmann e Eleni Varopoulou.

El IV Congreso Internacional Performa tendrá lugar en la Universidade de Santiago de Compostela entre el 27 y el 29 de noviembre de 2019. Viene a cerrar un ciclo de trabajos que comezaron en el 2014 en el marco del proyecto de investigación PERFORMA: “El teatro fuera del teatro. Performatividades contemporáneas en la era digital”, desarrollado por la Universidade de Santiago de Compostela en colaboración con la Université Toulouse – Jean Jaurès y la Universidad Carlos III de Madrid. Contaremos con ponentes invitados como Hans-Thies Lehmann y Eleni Varopoulou.

Call for papers

Nun primeiro momento (Santiago de Compostela, setembro do 2015) exploráronse as novas formas teatrais diseminadas nun contexto urbano, no ciberespazo ou ben canalizadas a través do cinema, a radio ou a televisión, así como os patróns teatrais aplicados ás novas tecnoloxías e a outros media (fotografía, cinema…). Nunha segunda etapa (Madrid, novembro do 2016 – Santiago de Compostela, outubro do 2017), a análise centrouse na recepción, examinando o que estas formas performativas “provocan” no espectador. No noso terceiro encontro (Toulouse, novembro do 2018) abordamos as diferentes modalidades de articulación do performativo e do político cunha especial atención a aquelas manifestacións artísticas que se inscriben neste espazo de cuestionamiento que vai desde a estética posmoderna ás novas formas de politicidade no contexto hispánico contemporáneo.

Este cuarto congreso pretende focalizar a nosa mirada de estudo nos espazos, reais ou virtuais, relacionados con aquelas propostas teatrais/performativas que se afastaron dos escenarios tradicionais. Neste sentido, presentamos as seguintes liñas temáticas nas que as comunicacións poden encadrarse:

– O xiro performativo nas artes

– Teatro e novos espazos

– Artes escénicas e activismo social: a intervención do espazo público

– Teatro e novos medios: o teatro dixital

– Literatura expandida, poesía e performance

– Artes audiovisuais e experiencias performativas: da instalación ao poscine

O noso propósito é afrontar estas liñas temáticas desde o ámbito hispánico sen descartar unha perspectiva comparada que atenda á aparición no contexto internacional de novas prácticas teatrais e performativas, cuxa natureza implique unha reconsideración do concepto de espazo. Outro dos eixos fundamentais deste congreso será a análise das motivacións sociais e políticas que están detrás destas prácticas, do seu impacto cultural, ao que por suposto non será allea a noción de mediatización. Valorarase, por último, a dimensión intermedial ou posmedial do obxecto de estudo.

Os comités de organización e científico realizarán unha selección das comunicacións presentadas para unha futura publicación nunha revista científica do ámbito académico.

Contribucións: para enviar unha proposta de comunicación, encha o formulario dispoñible na seguinte dirección: https://grupoperforma.wordpress.com/actividades/ antes do 20 de maio de 2019.

As propostas aceptadas serán comunicadas antes do 30 de xuño de 2019.

As comunicacións poderán adoptar unha forma performada.

Matrícula comunicacións: 80 euros. Asistencia con diploma: 50 euros.

En un primer momento (Santiago de Compostela, septiembre de 2015) se exploraron las nuevas formas teatrales diseminadas en un contexto urbano, en el ciberespacio o bien canalizadas a través del cine, la radio o la televisión, así como los patrones teatrales aplicados a las nuevas tecnologías y a otros media (fotografía, cine…). En una segunda etapa (Madrid, noviembre de 2016 – Santiago de Compostela, octubre de 2017), el análisis se centró en la recepción, examinando lo que estas formas performativas “provocan” en el espectador. En nuestro tercer encuentro (Toulouse, noviembre de 2018) abordamos las diferentes modalidades de articulación de lo performativo y de lo político con una especial atención a aquellas manifestaciones artísticas que se inscriben en este espacio de cuestionamiento que va desde la estética posmoderna a las nuevas formas de politicidad en el contexto hispánico contemporáneo.

Este cuarto congreso pretende focalizar nuestra mirada de estudio en los espacios, reales o virtuales, relacionados con aquellas propuestas teatrales/performativas que se han alejado de los escenarios tradicionales. En este sentido, presentamos las siguientes líneas temáticas en las que las comunicaciones pueden encuadrarse:

– El giro performativo en las artes

– Teatro y nuevos espacios

– Artes escénicas y activismo social: la intervención del espacio público

– Teatro y nuevos medios: el teatro digital

– Literatura expandida, poesía y performance

– Artes audiovisuales y experiencias performativas: de la instalación al poscine

Nuestro propósito es afrontar estas líneas temáticas desde el ámbito hispánico sin descartar una perspectiva comparada que atienda a la aparición en el contexto internacional de nuevas prácticas teatrales y performativas cuya naturaleza implique una reconsideración del concepto de espacio. Otro de los ejes fundamentales de este congreso será el análisis de las motivaciones sociales y políticas que están detrás de estas prácticas, de su impacto cultural, al que por supuesto no será ajena la noción de mediatización. Se valorará, por último, la dimensión intermedial o posmedial del objeto de estudio.

Los comités de organización y científico realizarán una selección de las comunicaciones presentadas para una futura publicación en una revista científica del ámbito académico.

Contribuciones: para enviar una propuesta de comunicación, rellene el formulario disponible en la siguiente dirección: https://grupoperforma.wordpress.com/actividades/ antes del 20 de mayo de 2019.
Las propuestas aceptadas serán comunicadas antes del 30 de junio de 2019.

Las comunicaciones podrán adoptar una forma performada.

Matrícula comunicaciones: 80 euros. Asistencia con diploma: 50 euros.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s