CFP: MUTIS, III Congrés d’investigació i pràctiques escèniques: hibridació i liminalitat en l’escena contemporània

El Institut del Teatre de Barcelona, con el apoyo de la Universitat Politècnica de Catalunya y la colaboración del XI Festival MUTIS, Festival de teatre independent i de nova creació, acoge, del 11 al 13 de marzo, el III Congreso de investigación y prácticas escénicas: hibridación y liminalidad en la escena contemporánea. Reciben propuestas hasta el 17 de enero. Lee aquí el Call For Papers, en catalán y castellano.